Kaufland salută inițiativa europeană de transparentizare și eliminare a diferențelor salariale pe criterii de gen

București, 31 martie 2021

Kaufland România încurajează demersurile europene de promovare a transparenței și egalității de gen în venituri și anunță că în companie există deja o strategie internă ce promovează diversitatea și egalitatea în rândul angajaților.

În contextul noii propuneri legislative, ce se axează pe măsuri de asigurare a transparenței salariale și eliminarea diferențelor de gen, Kaufland prezintă politica de la baza companiei, creată în linie cu aceste principii. Astfel:

  • La Kaufland toți angajații beneficiază de tratament egal, indiferent de gen;
  • Kaufland face toate eforturile ca pentru aceeași activitate depusă pe aceeași funcție, salarizarea să fie unitară, fără orice criteriu de discriminare între angajați;
  • Pentru toți angajații, se aplică principiul egalității de tratament, fără discriminări pe bază de gen sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea exercitării drepturilor descrise în contractul colectiv de muncă;
  • În martie 2018, Kaufland a semnat Carta Diversității, luându-și angajamentul de a întări inițiativa voluntară ca diversitatea, egalitatea de șanse și incluziunea socială să devină valori recunoscute și respectate atât în cadrul companiei, cât și în cadrul societății românești;
  • Din decembrie 2020, Kaufland este partener al Romanian Diversity Chamber of Commerce (Asociația Consiliului Diversității în Afaceri), în calitate de Founding Corporate Partner;
  • La nivelul întregii companii, este încurajată incluziunea socială și este respectat dreptul la muncă pentru toate persoanele;
  • Mai mult, încă de la finalul anului 2019, Kaufland a demarat programul ACCES, un demers de angajare și integrare în companie a persoanelor cu dizabilități.
Mai mult, toți angajații Kaufland au acces la:
  • Posibilitatea de promovare în toate posturile sau locurile de muncă vacante și la toate nivelurile ierarhiei profesionale, dacă îndeplinesc cerințele și calificările necesare;
  • Informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare și recalificare profesională;
  • Beneficii suplimentare, în afara celor financiare, precum și la acces la servicii de sănătate.

Compania se numără printre cei mai mari angajatori din România, cu o medie de 15.000 de angajați, și a fost distinsă de mai multe ori cu premiul Top Employer atât în România, cât și la nivel european, datorită politicii orientate spre angajați și a eforturilor de a asigura un climat de lucru plăcut, unde toți angajații își pot atinge potențialul.

Contact