Am publicat al doilea Raport de Sustenabilitate, ce prezintă realizările și impactul activității noastre în anul financiar 2017. Raportul este realizat cu respectarea celui mai important standard internațional de raportare, Global Reporting Initiative (GRI), opțiunea de conformitate Core, demonstrând astfel transparență față de toți partenerii.


În realizarea raportului, am desfășurat un proces complex de consultare a stakeholderilor. Acest lucru a dezvăluit care sunt temele relevante pentru companie, având în vedere două perspective: teme care reflectă impactul economic, social și de mediu al Kaufland și teme care influențează deciziile și evaluările părților interesate.

Astfel, raportul prezintă angajamentele pe care ni le-am asumat, practicile și principiile care fundamentează deciziile luate și rezultatele obținute în ceea ce privește comunitatea/ societatea, mediul înconjurător, lanțul de aprovizionare, clienții și angajații companiei.

Clienții noștri

Clienții noștri sunt punctul central al strategiei și proceselor noastre de lucru. Pentru a le asigura o experiență de cumpărare completă, îmbunătățim constant magazinele noastre, interacțiunea cu personalul, normele de sănătate și siguranță, calitatea sortimentației, dar ne preocupăm și să le livrăm informații despre alimentația de calitate, despre importanța cumpărării cu măsură și despre campanii sociale în care aceștia se pot implica.

Angajații noștri

Ca parte din Rețeaua Global Compact România, ne-am asumat să investim în angajații noștri, contribuind la crearea unui mediu de lucru caracterizat de condiții de muncă decente și creștere economică, monitorizând atent contribuția noastră la atingerea indicatorilor din această zonă.

De aceea, facem constant eforturi pentru a crea o ambianță de lucru cât mai plăcută echipei. Încurajăm creativitatea și inovația și promovăm un mediu de lucru transparent, corect și sigur. Politica noastră privind angajații pune accent pe încredere, dialog, respect reciproc și îmbunătățire continuă.

Investim în protecția mediului

La baza valorilor ce caracterizează activitatea pe care o desfășurăm stă grija pentru mediul înconjurător și comunitățile în care ne desfășurăm activitatea.

Fiind un retailer cu acoperire națională, ne concentrăm pe dezvoltarea unor politici privind protecția mediului ce pot fi aplicate în toate magazinele noastre. Astfel, analizăm și cercetăm în permanență tehnologii noi și inovatoare, pentru a identifica cele mai bune soluții pe care le putem aplica pentru a ne reduce amprenta asupra mediului.

Lanțul de furnizori

Fiind cel mai mare actor de pe piața de retail ca cifră de afaceri, suntem conștienți că impactul pe care îl avem de-a lungul lanțului de aprovizionare, format din peste 2.000 de furnizori, este unul major.

Politica noastră de achiziții se bazează pe transparență, etică și corectitudine, aspecte ce caracterizează întregul nostru model de business. Parteneriatele pe care le dezvoltăm cu furnizorii noștri au la bază un cod de conduită puternic, bazat pe respectarea legislației în vigoare, care înglobează în același timp prevederile standardelor și directivelor internaționale în vigoare.

Comunitățile noastre

Ne asumăm responsabilitatea față de comunitățile în care ne desfășurăm activitatea și ne dorim să contribuim alături de partenerii noștri la dezvoltarea sustenabilă a României, pentru a lăsa o moștenire solidă generațiilor viitoare.

Pe lângă investițiile directe pe care le facem pentru susținerea comunităților locale (proiecte de susținere a furnizorilor locali, proiecte pentru dezvoltarea și formarea profesională a angajaților noștri etc.), redirecționăm anual sume importante pentru a susține proiecte dezvoltate de partenerii noștri. Susținem anual peste 150 de proiecte de CSR împreună cu asociații sau fundații.

Vezi raportul complet

Pentru a afla mai multe despre viziunea și strategia noastră de sustenabilitate, te invităm să parcurgi întreg raportul pentru anul 2017, pe care îl poți accesa aici.

Raportul pentru anul 2017 este disponibil și în limba engleză, aici.

Raportul de sustenabilitate din 2016 poate fi accesat aici.