Implicare în societate

Noi luăm în serios responsabilitatea pe care o avem față de mediu și față de societate.

De aceea, susținem organizații care activează în aceste domenii și ne implicăm activ în diferite campanii de voluntariat.

 

Romania CSR Index 2023

CSR Index 2021

Compania a fost recompensată cu distincția Gold Level, la finalul conferinței „Best Practices in Corporate Sustainability”, ediția a 8-a, care a avut loc marți, 19 decembrie 2023.

Cu 93 din 100 de puncte, pentru al șaselea an consecutiv, Kaufland a obținut cel mai mare punctaj din industria de retail, conform analizei realizate de agenția de consultanță The Azores și prezentate în cadrul ediției Romania CST Index de anul acesta.

Organizat anual, ranking-ul Romania CST Index are la bază o analiză independentă complexă care evaluează pe baza a 78 de indicatori de sustenabilitate, grupați în 11 categorii, gradul de transparență și performanța activității companiei în atingerea țintelor și obiectivelor de sustenabilitate.

Distincția Gold Level Recognition reprezintă o recunoaștere a eforturilor Kaufland România de a reuni, într-un raport de sustenabilitate aliniat standardelor internaționale de raportare de la Global Reporting Initiative (GRI) – toate informațiile non-financiare relevante, într-un exercițiu complet de transparență  și asumare a unor obiective de investiții și performanță. În plus, raportul a fost auditat de către o companie specializată, în conformitate cu Standardul ISAE 3000.

Cel mai recent raport de sustenabilitate Kaufland România și cel de-al șaselea la nivel local, aferent anului financiar 2022, include date despre investițiile la nivelul portofoliului de produse, dezvoltat cu responsabilitate și grijă pentru nevoile consumatorilor, a mediului de lucru, precum și politica de resurse umane a companiei. Totodată, raportul oferă informații despre lanțul de aprovizionare a magazinelor Kaufland, inițiativele de reducere a impactului asupra mediului și, nu în ultimul rând, despre proiectele cu impact în comunitate.

Impact socio-economic

Cu România pentru România

Suntem una dintre cele mai importante companii de retail din țară după cifra de afaceri, dar și unul dintre cei mai mari angajatori din sectorul privat, fapt confirmat de cel mai recent studiu care analizează datele financiare, investițiile companiei și impactul social produs în economia locală în anul financiar 2022 (martie 2022 – februarie 2023).

Potrivit studiului, în anul 2022, prin activitatea noastră am generat în România o contribuție totală în economie de 2,38 miliarde euro (Valoare Adăugată Brută), ce reprezintă aproximativ 1% din PIB-ul total al României, am oferit peste 13.900 de locuri de muncă cu normă întreagă și am susținut în total 90.910 de locuri de muncă în economia românească prin activitatea, investițiile și salariile competitive oferite. Salariul net minim Kaufland este cu 59,19% peste salariul net minim oferit la nivel național.

Pe lângă acestea, am făcut investiții de 9 milioane de euro în proiecte de responsabilitate socială, dintre care două programe de finanțare prin care Kaufland oferă granturi nerambursabile organizațiilor neguvernamentale.

Toate acestea și multe alte detalii sunt disponibile în raportul „Cu România pentru România”, realizat de KPMG Advisory SRL, care evaluează contribuția Kaufland la nivel național în anul financiar 2022.

Infografic Kaufland in Romania

Investiții comunitare 

Sprijinim comunitatea

În calitate de companie responsabilă, am crescut de la an la an nivelul de implicare în comunitate și capacitatea noastră de a fi un aliat de bază pentru nevoile societății.

Activitatea noastră are impact asupra vieții a mii de beneficiari: de la crearea de noi oportunități și îmbunătățirea vieții în comunitate, până la încurajarea copiilor cu rezultate bune, pentru a le susține viitorul.

Detalii despre fiecare proiect sunt incluse în raportul anual de investiții comunitare al Kaufland România, ce analizează investițiile noastre comunitare și prezintă integrat inițiativele sociale în care ne implicăm.

 • Indicatori cheie de performanță (ICP) an financiar 2022

În ultimii ani, Uniunea Europeană a dezvoltat şi adoptat noi pachete legislative menite să sprijine atingerea obiectivelor climatice stabilite prin Acordul de la Paris și tranziția către o economie verde. Un element cheie în tot acest proces îl reprezintă reorientarea fluxurilor de capital spre investiții durabile pentru a obține o creștere durabilă și favorabilă incluziunii.

Pentru consultarea rezultatelor puteți accesa documentul de mai jos.

Declarația nefinanciară aferentă anului 2022 (1 martie 2022 - 28 februarie 2023)

Declarația nefinanciară a fost elaborată în conformitate cu Directiva Europeană 2014/95/UE și cu reglementările locale prevăzute de Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 3456/2018 și MPFO 1938/2016.

În urma aplicarii criteriilor tehnice de examinare și a criterilor de a nu prejudicia în mod semnificativ celelalte obiective de mediu, nu au fost identificate activități aliniate la taxonomie. 


Romania CSR Index 2022

Cea mai sustenabilă companie din România

CSR Index 2021

Kaufland desemnată ”Cea mai transparentă și performantă companie în direcția sustenabilității” din România pentru al cincilea an consecutiv

Kaufland România a fost desemnată ”Cea mai transparentă și performantă companie în direcția sustenabilității, ca urmare a demersului de a-și comunica impactul economic, social și de mediu, dar și a performanței înregistrate în direcția sustenabilității.

Organizat anual, ranking-ul Romania CST Index are la bază o analiză independentă complexă care evaluează pe baza a 78 de indicatori de sustenabilitate, grupați în 10 categorii, gradul de transparență și performanța activității companiei în atingerea țintelor și obiectivelor de sustenabilitate.

Astfel, pentru al cincilea an la rând, Kaufland România a obținut primul loc în topul celor mai sustenabile companii din țară, cu  97 de puncte din 100, conform analizei realizate de agenția de consultanță The Azores și prezentate în cadrul ediției Romania CST Index de anul acesta. Kaufland România a fost recompensată cu distincția Gold Level, la finalul conferinței „Best Practices in Corporate Sustainability”, ediția a 7-a, care a avut loc miercuri, 14 decembrie 2022.

Titlul a fost acordat pe baza evaluării mai multor categorii, și anume: guvernanța corporativă, diversitatea, impactul economic, schimbările climatice, mediul înconjurător, drepturile omului și politica anti-corupție, angajați, marketing, investiții în comunitate și lanțul de aprovizionare.

Premiul Gold Level reprezintă o recunoaștere a eforturilor Kaufland România de a reuni, într-un raport de sustenabilitate aliniat standardelor internaționale de raportare Global Reporting Initiative (GRI) – toate informațiile non-financiare relevante, într-un exercițiu complet de transparență  și asumare a unor obiective de investiții și performanță. În plus, raportul a fost auditat de către o companie specializată, în conformitate cu Standardul ISAE 3000.

Evaluarea s-a realizat pe baza celui mai recent Raport de sustenabilitate Kaufland România, care oferă o analiză completă și transparentă pentru activitatea companiei, din anul financiar 2021, cuprins în perioada martie 2021 – februarie 2022.

Analiza include date despre investițiile la nivelul portofoliului de produse, dezvoltat cu responsabilitate și grijă pentru nevoile consumatorilor, a mediului de lucru, precum și politica de resurse umane a companiei. Totodată, raportul oferă informații despre lanțul de aprovizionare a magazinelor Kaufland, inițiativele de reducere a impactului asupra mediului și, nu în ultimul rând, despre proiectele cu impact în comunitate, unde compania a investit cel mai mare buget de până acum.


Responsabilitate

Implicarea face diferența

Prin implicare constantă contribuim la binele societății în care ne desfășurăm activitatea. De aceea, în fiecare an planificăm cu atenție modul în care putem susține organizații care ajută persoanele din medii defavorizate.

În clipul video sunt prezentate principalele proiecte în care ne-am implicat pe parcursul anului 2018. 

Mai multe informații despre proiectele pe care le susținem și organizațiile nonprofit cu care colaborăm sunt disponibile în raportul Investiția Kaufland împotriva sărăciei, ce prezintă integrat inițiativele și contribuția noastră la reducerea sărăciei în România. 


Sustenabilitate 

Kaufland susține obiectivele Global Compact Network România

Sustenabilitate

Suntem mândri să facem parte din Global Compact Network România, reprezentanța locală a rețelei ce pune în practică principiile globale ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) pentru setarea unei agende a sustenabilității.

Mai mult, începând cu iulie 2017, Valer Hancaș, Manager Corporate Affairs & Communication Kaufland România, este vicepreședinte în Comitetul Director al Global Compact Network România.

Responsabilitatea noastră față de societate și mediul înconjurător este susținută de investițiile permanente în proiecte pentru comunitatea locală, derulate împreună cu ONG-uri partenere din domenii precum: cauze sociale, sănătate, educație, sport, protecția mediului și evenimente culturale, dar și de gestionarea responsabilă a resurselor naturale.

Despre Global Compact Network

Cu mai mult de 12.000 de participanți din peste 160 de țări, Global Compact Network este o inițiativă a Organizaţiei Naţiunilor Unite dedicată companiilor care se angajează să îşi alinieze operațiunile și strategiile cu 17 obiective de dezvoltare durabilă, respectiv zece principii universal acceptate în domeniile drepturilor omului, protecției muncii și a mediului înconjurător și anticorupției.

Principiile derivă din Declarația Universală a Drepturilor Omului, Declarația Organizației Internaționale a Muncii despre Principiile și Drepturile Fundamentale la Locul de Muncă, Declarația de la Rio despre Mediu și Dezvoltare și Convenția ONU Împotriva Corupției.

Global Compact Network ajută companiile să își îndeplinească angajamentele de a opera în mod responsabil și să sprijine societatea.

Obiective susținute de Kaufland România

ZERO FOAMETE
Eradicarea foametei, garantarea siguranței alimentare și a nutriției de calitate și promovarea agriculturii sustenabile.

SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE
Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea unui stil de viață sănătos la orice vârstă.

EDUCAȚIE DE CALITATE
Acces echitabil la educație de calitate și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți.

CONDIȚII DECENTE DE MUNCĂ ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ
Promovarea creșterii economice susținute, sustenabile și incluzive, locuri de muncă productive și condiții decente de lucru pentru toți.

CONSUM ȘI PRODUCȚIE RESPONSABILE
Asigurarea unor modele sustenabile de consum și producție.

Cele zece principii ale Pactului Global al Națiunilor Unite

 1. Companiile ar trebui să sprijine și să respecte protecția drepturilor universale ale omului.
 2. Companiile ar trebui să se asigure că nu sunt complici ale abuzurilor în ceea ce privește drepturile omului.
 3. Companiile ar trebui să susțină libertatea de asociere și să recunoască efectiv dreptul de negociere colectivă.
 4. Companiile ar trebui să susțină eliminarea tuturor formelor de muncă forțată și obligatorie.
 5. Companiile ar trebui să susțină eliminarea efectivă a muncii minorilor.
 6. Companiile ar trebui să susțină eliminarea discriminării în ceea ce privește angajarea și posturile.
 7. Companiile ar trebuie să promoveze o abordare preventivă a provocărilor mediului înconjurător.
 8. Companiile ar trebuie să susțină asumarea inițiativelor pentru promovarea unei responsabilități solide față de mediu.
 9. Companiile ar trebuie să susțină încurajarea dezvoltării și promovării tehnologiilor prietenoase cu mediul.
 10. Companiile ar trebui să lupte împotriva tuturor formelor de corupție, inclusiv șantajul și mituirea.

Proiecte 

#KauflandSprijină 

Educația, ecologia, socialul, sportul și sănătatea sunt zonele în care ne implicăm în mod constant, cu accent pe proiecte de amploare și pe strategii.

În categoriile de mai jos poți vedea o parte din proiectele pe care le susținem.